Welkom!

Welkom op onze website!

De projecten van Here to Support worden opgezet door een groep van kunstenaars en theoretici in nauwe samenwerking met vluchtelingen die tussen wal en schip vallen; vluchtelingen in limbo. Samen streven wij naar samenwerkingsvormen gebaseerd op gelijkwaardigheid binnen een samenleving die zich kenmerkt door fundamentele ongelijkheid. Here to Support opereert vanuit de overtuiging dat een open en inclusieve samenleving alleen ontstaat daar waar iedereen aanwezig wordt erkend en waar iedereen rechten heeft.

Here to Support richt zich niet op het verstrekken van humanitaire ondersteuning, maar op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van deze groep vluchtelingen. Alle activiteiten van onze organisatie zijn erop gericht om mensen weer grip op het eigen leven te geven. Here to Support zet educatieve en culturele projecten op die het de vluchtelingen in limbo mogelijk moeten maken om zich te uiten en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Om vorm te geven aan hun leven, en te ontsnappen aan het eeuwige wachten in het politiek en juridische vacuum waarin ze zich bevinden.