Amsterdam City Rights

The Right to City. Building communities on humanitarian grounds.

Amsterdam City Rights is een onafhankelijke denktank door en voor ongedocumenteerden en vluchtelingen in limbo.
Amsterdam City Rights:
– signaleert en monitort knelpunten rondom de positie van ongedocumenteerden in de stad op het gebied van medische en sociale rechten;
– lobbyt voor verbeteringen, zoals bijvoorbeeld opvang;
– ondersteunt initiatieven voor en door ongedocumenteerden in de stad;
– komt op voor hun mensenrechten zoals het recht op onderdak, onderwijs, zelfontplooiing, kortom: voor het recht op een menswaardig bestaan;
– daagt Amsterdam en haar bewoners uit om initiatieven te ontwikkelen die verder reiken dan de kaders van de overheidsregelgeving;
– benadrukt de kracht van de stad in de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting met als doel een inclusieve, solidaire samenleving;
– analyseert, doet aanbevelingen en werkt de plannen uit met partnerorganisaties; – is een samenwerking van bevlogen mensen waarbij het niet uitmaakt of je wel of geen papieren hebt;
– werkt samen met migranten-(zelf)organisaties, onderzoekers, juristen, kunstenaars, wetenschappers, belangenbehartigers en beleidsmakers (met of zonder papieren).
Het projectplan en de conceptontwikkeling van Amsterdam City Rights wordt verder vormgegeven en uitgewerkt met de ondersteuning van Protestantse Diaconie Amsterdam, Keizersgrachtkerk Amsterdam, Stichting LOS en particuliere vermogensfondsen.
Iedereen die wil bijdragen; you are welcome! Mail naar Amsterdam City Rights: mail@amsterdamcityrights.org voor een gesprek of als je meer wilt weten over de impact van het project.