We Are Here Cooperative

 

De We Are Here Cooperative creëert mogelijkheden voor productie. Culturele producten en -uitingen worden door vluchtelingen in limbo in samenwerking met professionele cultureel producenten opgezet en geproduceerd.

De We Are Here Cooperative bestaat uit samenwerkingen tussen kunstenaars, ontwerpers, academici en vluchtelingen in limbo die gebruik maakt van de culturele rechten die vluchtelingen in limbo in potentie bezitten. Ook al hebben zij vrijwel geen rechten, echter bezitten zij wel het recht om zich te uiten door middel van protest- of kunstuitingen. Door vluchtelingen in limbo mogelijkheden te geven om zich te uiten, versterken wij niet alleen het geluid van het protest, maar creëren we ook de mogelijkheid voor vluchtelingen in limbo om te leren. En veranderen we de culturele instituten die ons een podium bieden van binnen uit.

Onder de naam van de We Are Here Cooperative zijn al verschillende culturele projecten opgezet en uitgevoerd, waaronder: Escape Tours (2014),  Labyrinth (2015) en Wij Zijn Hier, wij koken hier (2015)

In 2015 en 2016 zal de Cooperative zich richten op de ontwikkeling van We Are Here Occupying the Border (2016), een driedaags internationaal forum dat in juni 2016 op het drielandenpunt in Vaals zal plaatsvinden.