We Are Here Occupying the Border

 

‘We Are Here Occupying the Border’ is een driedaags forum dat in mei 2016 op het drielandenpunt in Vaals zal plaatsvinden.

Het forum wordt een politieke arena waar 100 vertegenwoordigers van verschillende vluchtelingencollectieven uit Duitsland, België en Nederland zullen samenkomen. De deelnemers zullen onder andere vertegenwoordigers zijn van de Oranienplatz-groep uit Berlijn, ‘Lampedusa in Hamburg’ uit Hamburg, leden van de verschillende sans-papiers collectieven uit Brussel, ‘We Are Here’ uit Amsterdam en ‘Recht op Bestaan’ uit Den Haag.

Al deze vluchtelingencollectieven tekenen protest aan tegen de asielprocedures in Duitsland, België en Nederland. Zij zijn allemaal al jaren bezig om de problemen waarmee zij geconfronteerd worden te visualiseren. Hun strijd voor rechten legt een diepliggende ongelijkheid bloot die onze perceptie van Europese democratieën onder druk zet. Hoe democratisch is west-Europa als zij een groep mensen structureel uitsluit? Het forum is opgezet als een publieke discussie waar de deelnemers van gedachten kunnen wisselen en samen naar voorstellen voor verandering toe te werken.

Het forum zal de vluchtelingencollectieven in staat stellen om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen. Het doel is om de deelnemende collectieven te ondersteunen in het visualiseren van de confronterende realiteit waarin zij zich bevinden. De strategische locatie van het forum op het drielandenpunt maakt het de vluchtelingencollectieven mogelijk om elkaar te ontmoeten zonder de grens over te gaan. De collectieven scharen zich rondom het grenspunt en de deelnemers kunnen in de landen blijven waar hun vingerafdrukken staan geregistreerd. Op deze manier wordt zichtbaar dat de utopie die op het pretpark op het drielandenpunt wordt gepresenteerd – de viering van de open grenzen – niet opgaat voor vluchtelingen in limbo.

Het forum creëert een politiek podium voor degenen wiens stem niet wordt gehoord in de nationale en Europese politiek. Hierdoor kunnen mensen die structureel buiten het systeem worden geplaatst onderdeel worden van een democratisch proces dat moet uitmonden in een nieuwe grenspolitiek. Een grenspolitiek waarin medemenselijkheid en inclusiviteit als absolute richtlijnen zullen gelden. En een politiek die de grenzen tussen gedocumenteerde en ongedocumenteerde burgers fundamenteel weerlegt.

Het ‘We Are Here Occupying the Border’ forum vormt het begin van een langdurig en duurzaam samenwerkingsverband tussen vluchtelingencollectieven, dat uiteindelijk zal leiden tot een krachtige lobby naar de Europese Raad.