We Are Here Academy

Foto’s: Manette Ingenegeren en Djoelia van der Velden

De We Are Here Academy is een educatief initiatief waar professionele HBO en universitaire docenten lesgeven aan vluchtelingen in limbo. Dit doen ze op vrijwillige basis vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Het recht op onderwijs wordt vluchtelingen in limbo in het geheel onthouden. Zij mogen zich niet inschrijven bij Nederlandse onderwijsinstellingen. Terwijl met het verstrekken van onderwijs de kans geboden wordt om zich te ontwikkelen, om de geest te scherpen en verdieping in het leven na te streven, worden vluchtelingen in limbo hiervan uitgesloten. De We Are Here Academy wil hier verandering in brengen. De Academy stelt haar studenten in staat zich te emanciperen, om kennis op te doen over de wijze waarop Nederland gevormd is, om zich op een mondigere wijze te begeven in de Nederlandse maatschappij, om te weten wat de rechten van een individu in Nederland zijn, en wat het verleden van migratie en mensenrechten ons leert over de situatie van vandaag.

Kortom, onderwijs biedt de mogelijkheid om enige, zinnige invulling te geven aan het leven hier. Het idee achter deze academie is simpel: er worden colleges gegeven in leegstaande klaslokalen van gevestigde onderwijsinstituten, er wordt door de docenten garant gestaan voor de kwaliteit, en er worden achteraf certificaten uitgereikt. Studenten kunnen zich zo scholen én daarvan achteraf bewijs leveren aan overheid, werkgever, of wie dan ook.

Kort gezegd heeft de We Are Here Academy twee doelen: het biedt vluchtelingen in limbo toegang tot hoger onderwijs en daarmee de kans om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ook een vorm van protest, waarmee de tekortkomingen van het huidige Nederlandse beleid worden blootgelegd en bekritiseerd. Dit betekent overigens niet dat dit initiatief de politiek het werk uit handen neemt, in tegendeel, de Academy streeft ernaar om dit onderwerp hoog op de politieke agenda te krijgen. De We Are Here Academy is in die zin zowel een educatie- als een protestinitiatief.

In april 2014 opende de We Are Here Academy haar deuren. Sindsdien zijn al diverse cursussen aangeboden waaronder: Tactics and Strategies of Protest Movements (dr. Ernst van den Hemel en dr. Femke Kaulingfreks), We Are Here to Move (You) dansworkshop (Ingeborg Nijboer),  We Are Here to Debate debattraining (Anne Valkering), Reshaping the Immigration Debate Through Art (Aernout Mik en dr. Maria Hlavajova)

In 2015/2016 zullen de cursussen van We Are Here Academy zich richten op het thema ‘presentatie en representatie’. In aanloop naar het ‘We Are Here Occupying the Border’ Forum zullen verschillende mediacursussen en -seminars georganiseerd worden. Hier leren de studenten verschillende journalistieke vaardigheden zodat zij zichzelf kunnen vertegenwoordigen in de (mainstream-) media en voor hun representatie niet meer afhankelijk zijn van journalisten.

Meer weten over de We Are Here Academy? Neem dan contact met ons op